Czym się różni umowa przedwstępna od umowy deweloperskiej przy zakupie mieszkania?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu wielu osób. W związku z tym warto poznać kluczowe różnice między umową przedwstępną a umową deweloperską, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych. W poniższym artykule omówimy te dwa rodzaje umów oraz ich wpływ na proces zakupu nieruchomości, biorąc pod uwagę najnowsze zmiany w ustawie deweloperskiej. Zapraszamy do lektury.

 

dom z klocków

 

Umowa przedwstępna – podstawowe informacje

Umowa przedwstępna to rodzaj umowy zawieranej po zakończeniu budowy pomiędzy stronami zainteresowanymi zakupem nieruchomości, np. nowego mieszkania na Białołęce, która określa warunki przyszłej umowy sprzedaży. Zawarcie umowy przedwstępnej jest dobrowolne i ma na celu uregulowanie kwestii związanych z przyszłym zakupem, takich jak cena, sposób płatności czy termin przeniesienia własności.

Różnice między umową przedwstępną a umową deweloperską

Podstawową różnicą między umową przedwstępną a umową deweloperską jest fakt, że pierwsza dotyczy zakupu nieruchomości już istniejącej, natomiast druga – nieruchomości będącej jeszcze w trakcie budowy lub planowanej do realizacji. Umowa deweloperska jest więc zawierana pomiędzy nabywcą a deweloperem, który zobowiązuje się wybudować i przekazać nabywcy lokal mieszkalny lub użytkowy zgodnie z określonymi warunkami.

W przypadku umowy deweloperskiej nabywca wpłaca na rzecz dewelopera tzw. wkład własny, który stanowi część ceny nieruchomości. Wkład własny jest zabezpieczony na specjalnym rachunku powierniczym, co ma na celu ochronę interesów nabywcy. W przypadku umowy przedwstępnej strony mogą ustalić, że kupujący wpłaci zadatek, który będzie zaliczony na poczet ceny sprzedaży w momencie zawarcia umowy ostatecznej.

Najnowsze zmiany w ustawie deweloperskiej

Zmiany w ustawie deweloperskiej wprowadzone w ostatnich latach mają na celu zwiększenie ochrony prawnej nabywców mieszkań oraz usprawnienie procesu zakupu nieruchomości od deweloperów. Mowa tutaj m.in. o wprowadzeniu Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego zwiększającego bezpieczeństwo kupujących na rynku pierwotnym. Fundusz ten chroni nabywców nieruchomości przed utratą środków wpłaconych.